Regulamin pobytu w domkach drewnianych „Zaciszna Polana”

 

1. Goście zakwaterowani na pobyt w domkach „Zaciszna Polana”, zobowiązani są przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Każdy domek dysponuje miejscami noclegowymi oraz wyposażeniem przeznaczonym do użytku przez maksymalnie 6 osób.
3. Cena wynajmu domku określona jest w cenniku zamieszczonym na stronie www.zacisznapolana.pl i dotyczy wynajmu domku za 1 dobę (max. 6 osób). Za zużycie energii doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości ok. 5,00 zł -15,00 zł/doba w zależności od sezonu lato/zima.
4. Rezerwacja pobytu w domkach następuje telefonicznie lub mailowo i wiąże się z koniecznością wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty pobytu na rachunek bankowy wskazany na stronie www.zacisznapolana.pl/kontakt. Pozostała należność za pobyt, pomniejszona o wpłacony zadatek, płatna jest z góry gotówką na miejscu w dniu przyjazdu lub przelewem na rachunek bankowy (należy okazać potwierdzenie przelewu lub przesłać potwierdzenie mailem).
5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i niniejszego Regulaminu.
6. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
7. Przed przekazaniem domku do użytkowania należy zameldować się na pobyt czasowy w obiekcie. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
8. Przekazanie domku do użytkowania (w tym kluczy do domku i bramy wjazdowej), jak również odbiór domku po zakończeniu pobytu, odbywa się zawsze w obecności właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Po przekazaniu domku należy zapoznać się z listą wyposażenia znajdującą się w domku. W przypadku wystąpienia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie właścicielowi obiektu.
9. Goście nie mogą przekazywać domku do użytkowania osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiszczona została należność za pobyt.
10. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, niezawinione przez właściciela obiektu, nie uprawnia do zwrotu kwoty wpłaconej za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia Klienta do roszczenia zwrotu wpłaconego zadatku.
11. Wszelkie uwagi, usterki sprzętu itp. należy zgłaszać na bieżąco właścicielowi. Samodzielne naprawy lub modernizacja sprzętu będącego na wyposażeniu domków są zabronione.
12. Każdy z Gości jest zobowiązany do poszanowania wyposażenia domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy Gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
13. Zgubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się poniesieniem przez Gości opłaty w wysokości 50,00 zł.
14. Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz.11:00 powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 20% ceny za ostatnią dobę.
15. Przedłużenie pobytu ponad ustalony termin możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem, o ile w danym terminie są wolne domki. Może to wiązać się z koniecznością przeniesienia do innego domku.
16. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie, dlatego korzystanie z placu zabaw przez dzieci powinno odbywać się pod opieką osoby dorosłej.
17. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00.
18. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia obiektu przez Gości, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, w szczególności zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom przebywającym na obiekcie, bez zwrotu kosztów.
19. Osoby niezameldowane (odwiedzające Gości użytkujących domki) mogą przebywać na terenie obiektu po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi, lecz nie dłużej niż do godz. 22:00.
20. Grillowanie na obiekcie możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym (altanka).
21. Ze względu na drewnianą konstrukcję, w domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świec, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i farelek.
22. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz, w miejscu do tego wyznaczonym.
23. Goście przebywający na terenie obiektu na wypoczynku ubezpieczeni są we własnym zakresie.
24. Przebywanie zwierząt na terenie obiektu dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem i wyłącznie z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom.
25. Goście zakwaterowani w domkach mogą korzystać z miejsc parkingowych znajdujących się na terenie obiektu. Parking jest zamykany i monitorowany.
26. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, biżuterię, dokumenty.
27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy przyjemnego wypoczynku

„ZACISZNA POLANA”

Stary Wielisław 231
57-313 Stary Wielisław/Polanica Zdrój
woj. dolnośląskie
tel. 669 227 287
e-mail: zacisznapolana@interia.pl

Formularz kontaktowy

Domki letniskowe Polanica Zdrój

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress