Regulamin pobytu w domkach drewnianych „Zaciszna Polana”

1. Goście zakwaterowani na pobyt w domkach zobowiązani są przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Każdy domek dysponuje miejscami noclegowymi oraz wyposażeniem przeznaczonym do użytku przez maksymalnie 6 osób.
3. Cena wynajmu domku określona jest w cenniku zamieszczonym na stronie www.zacisznapolana.pl i dotyczy wynajmu domku za 1 dobę (max. 6 osób, w tym dzieci). Za zużycie energii doliczana jest dodatkowa opłata.
4. Rezerwacja pobytu w domkach następuje telefonicznie lub mailowo i wiąże się z koniecznością wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty pobytu. Pozostała należność za pobyt, pomniejszona o wpłacony zadatek, płatna jest z góry gotówką na miejscu w dniu przyjazdu lub przelewem na rachunek bankowy (należy okazać potwierdzenie przelewu lub przesłać potwierdzenie mailem).
5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i niniejszego Regulaminu.
6. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
7. Przekazanie domku do użytkowania , jak również odbiór domku po zakończeniu pobytu, odbywa się zawsze w obecności właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.
8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, niezawinione przez właściciela obiektu, nie uprawnia do zwrotu kwoty wpłaconej za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia Klienta do roszczenia zwrotu wpłaconego zadatku.
9. Wszelkie uwagi, usterki sprzętu itp. należy zgłaszać na bieżąco właścicielowi. Samodzielne naprawy lub modernizacja sprzętu będącego na wyposażeniu domków są zabronione.
10. Każdy z Gości jest zobowiązany do poszanowania wyposażenia domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy Gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
11. Zgubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się poniesieniem przez Gości opłaty w wysokości 150,00 zł.
12. Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz.10:00 powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% ceny za ostatnią dobę.
16. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie, dlatego korzystanie z placu zabaw przez dzieci do lat 6 powinno odbywać się pod opieką osoby dorosłej.
17. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00.
18. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia obiektu przez Gości, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, w szczególności zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom przebywającym na obiekcie, bez zwrotu kosztów.
19. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie goście, którzy wykupili pobyt w domkach.
20. Grillowanie na obiekcie możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym (altanki).
21. Ze względu na drewnianą konstrukcję i zamontowane czujki dymu, w domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, świec, używania własnych kuchenek i farelek.
22. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz, w miejscu do tego wyznaczonym.
23. Goście przebywający na terenie obiektu na wypoczynku ubezpieczeni są we własnym zakresie.
24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, biżuterię, dokumenty, telefony komórkowe, laptopy, tablety.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy przyjemnego wypoczynku

Domki letniskowe Polanica Zdrój

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress